Přejít k obsahu


Zařízení pro měření tvrdosti tenkých fólií

Citace:
MAŠEK, B., HRONEK, P., KUČEROVÁ, L. Zařízení pro měření tvrdosti tenkých fólií. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Equipment for hardness measurement of thin foils
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Pavel Hronek , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro zjišťování mechanických a technologických vlastností tenkých fólií a to jak u výrobce, tak i u odběratelů se velmi často používají informace o tvrdosti materiálu. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný normovaný postup pro jednotné měření tvrdosti tenkých fólií, užívá se zpravidla pouze porovnávací vyjádření stavu tvrdosti, jako tvrdý, půltvrdý, čtvrttvrdý a měkký stav. Se stoupajícími nároky odběratelů na kvalitu je nutno provádět exaktní dokumentaci tvrdosti tak, aby byla jednoznačně kvantifikovatelná. Pro tyto účely byla vyvinuta nová technika měření a pro ni odpovídající zařízení. Vzhledem k tomu, že u tenkých fólií nelze tvrdost měřit z plochy fólie, bylo vyvinuto zařízení, které umožňuje s předpětím uložit více fólií paralelně na sebe a tyto fólie pak zkoušet na jejich průřezu. Tím je odstraněno nebezpečí, že při zkouškách tvrdosti klasickým vnikacím způsobem, nedojde k ovlivnění výsledků, které by mohlo být způsobeno nedovolenou vzdáleností v tisku od kraje zkoušené fólie.
Abstrakt EN: Producers and customers both often use information about the hardness of material to determine mechanical and technological properties of thin foils. Considering the fact, that there is no standard for hardness measurement of thin foils, the hardness has been commonly described by comparison of different states as hard, half-hard, quarter-hard and soft state. Increasing quality demands made by the customers resulted in the need to quantify and document precisely the hardness of material. New measuring technique and corresponding equipment were developed for these purposes. Several prestressed parallel thin foils can be inserted into this equipment and the hardness can be then measured on their cross sections. It eliminates the danger that the results of conventional hardness indentation tests would be influenced by forbidden closeness of the imprints to the edge of the foil.
Klíčová slova

Zpět

Patička