Přejít k obsahu


Compression of Group of Similar Images

Citace:
KOHOUT, J. Compression of Group of Similar Images. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Compression of Group of Similar Images
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Autoři: Ing. Josef Kohout Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento software byl vyvinut v rámci projektu KJB10470701 GA AV České republiky. Software komprimuje skupinu podobných obrazů (BMP, PNG) a vytváří archiv (BSPNG) využívaje automaticky podobnosti mezi obrazy. Dekomprese je pochopitelně rovněž podporována. Hlavní výhoda spočívá v tom, že, protože komprese je bezztrátová, nástroj lze použít k archivaci medicínských obrazů, které, ač rozsáhlé, jsou často distribuovány právě jako množina BMP, TIF, PNG nebo RAW obrázků (ke zpracování TIF nebo RAW obrázků je nezbytné nejprve provést jejich konverzi do PNG či BMP pomocí některého z existujících konverzních nástrojů, např. pomocí FastStone Viewer nebo IrfanView).
Abstrakt EN: This software was developed under the project KJB10470701 of the GA AV of the Czech Republic. It compresses a group of similar images (BMP, PNG) into an archive (BSPNG) exploiting automatically the similarity among the images. Decompression is, indeed, also supported. A great advantage is that since the compression is losless, the software can be used for compressing medical images, which are often distributed in set of BMP, TIF, PNG or RAW images (to process TIF or RAW images, please, use some software, e.g., FastStone Viewer or IrfanView, to convert them into PNG or BMP formats first).
Klíčová slova

Zpět

Patička