Přejít k obsahu


Environmental Approaches Towards Industrial Company Management in the Czech Republic

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., KADLECOVÁ, T. Environmental Approaches Towards Industrial Company Management in the Czech Republic. In Products and Services; from R & D to Final Solutions. Rijeka, Croatia : Sciyo, 2010, s. 211-226. ISBN: 978-953-307-211-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Environmental Approaches Towards Industrial Company Management in the Czech Republic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Rijeka, Croatia
Název zdroje: Sciyo
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Tereza Kadlecová
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá proaktivním přístupem k ochraně životního prostředí a jak je toto uplatňováno prostřednictvím tzv. dobrovolných environmentálních nástrojů českými průmyslovými podniky. Sekce dva a tři představují proaktivní koncept a úroveň jeho přijetí v rámci podnikatelského prostředí. V sekci čtyři budou autoři této kapitoly prezentovat výsledky výzkumu "Environmentální přístup k výrobním a obchodním činnostem v podniku".
Abstrakt EN: The chapter deals with the proactive approach towards the protection of the environment and how this is applied through so called voluntary environmental instruments by Czech industrial companies. Sections two and three introduce the proactive concept and the level of its adoption within the business environment. In section four, results of research into the "environmental approach to production and business activities in a company", conducted by the authors of this chapter will be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička