Přejít k obsahu


Values and Diversity: Culture, Religion, and the Law in Contemporary Europe

Citace:
Strnadová, L. Values and Diversity: Culture, Religion, and the Law in Contemporary Europe. Plzeň, ZČU, 26.08.2008 - 29.08.2008.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Values and Diversity: Culture, Religion, and the Law in Contemporary Europe
Rok vydání: 2008
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: Do jaké míry by měli mít jedinci a skupin v rozšiřující se Evropě pluralitních hodnot právo na výjimku ze zákona na základě jejich etického či náboženského přesvědčení? Do jaké míry by měly veřejné instituce, šlužby a veřejná sféra nakládat s občany různě v závislosti na takových přesvědčeních? Měla by se Evropa snažit dosáhnout konzistentního postupu ve zvládání těchto problémů? Pokud ano, na jakých hodnotách by mělo soužití kulurní diverzity ve 21. st. být založeno. Tato interdisciplinární konference zkoumá tato témata v různorodých kontextech.
Abstrakt EN: In an enlarging Europe of plural values, to what extent should individuals or groups be entitled to exemption from the law on the basis of ethical or religious beliefs? To what extent should public institutions, public services and the public sphere in general treat citizens differently according to such beliefs? Should Europe seek consistency in the ways different countries tackle such issues? If so, how? What values should underpin the negotiation of cultural diversity in our 21st century horizons? This inter-disciplinary conference explores these themes with reference to various contexts.
Klíčová slova

Zpět

Patička