Přejít k obsahu


Minority Representation: Who Decides Who Speaks for Them/Us?

Citace:
STRNADOVÁ, L. Minority Representation: Who Decides Who Speaks for Them/Us?. Kodaň, Univesity of Copenhagen, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Minority Representation: Who Decides Who Speaks for Them/Us?
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje teorie tolerance, odhaluje světloua temnou stránku tolerance a ve shodě s teoriemi deliberativní demokracie analyzuje možnou cestu k překonání chyb tolerance, směrem k hodnotě rovného respektu. Tuto analýzu následně aplikuje v diskuzi nad zásluhami českých politik integrace Romů.
Abstrakt EN: The paper reviews the theories of toleration, discovers the bright and dark side of toleration, and aong the lines of theories of deliberative democracy, analyzes possible ways beyond the pitfalls of toleration, toward the value of equal respect.This analysis is then applied in a discussion of the merit of the policies of Roma integration in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička