Přejít k obsahu


Euthanasia: Spain and the Czech Republic

Citace:
STRNADOVÁ, L., SIURANA, J. Euthanasia: Spain and the Czech Republic. Plzeň, ZČU, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Euthanasia: Spain and the Czech Republic
Rok vydání: 2008
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D. , Juan Carlos Siurana
Abstrakt CZ: V posledních letech se ve Španělsku objevilo několik případů, které vyvolaly rozsáhlou diskuzi na téma euthanasie. Česká republika, na rozdíl od toho, případů veřejné žádosti o euthanasii doposud zaznamenala pouze málo. Přesto se diskuze o tomto tématu začíná čím dál častěji objevovat ve veřejném prostoru. Článek představuje obecné terminologické vymezení euthanasie a asistované sebevraždy, hlavní etické, náboženské právní argumenty, které se objevují v odborné literatuře a komparuje argumenty a postoje, které zaznívají v uvedených dvou zemích.
Abstrakt EN: Recently, several cases which initiated extensive debate on euthanasia have appeared in Spain. On the contrary, the Czech Republic has a very weak record of the official requests for euthanasia. Nevetheless, the discussion about this issue comes to the public space with increasing intensity. The paper begins with termiological analysis of the concepts of euthanasia and assisted suicide, main ethical, religious, and legal arguments, and then compared the approaches of Spain and the Czech Republic to these issues.
Klíčová slova

Zpět

Patička