Přejít k obsahu


V prostoru mezi pangermanismem a panslavismem

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A., OPALECKÁ, T. V prostoru mezi pangermanismem a panslavismem. In Rusko-německé vztahy ve 30. letech 20. století v kontextu Evropy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 32-37. ISBN: 978-80-7043-959-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Between Pan-Slavism and Pan-Germanism
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková , Tereza Opalecká
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou utváření identity ve středoevropském prostoru. Na příkladu českého národa jsou představeny proměny vlivů v dějinách a v procesu hledání národního sebeurčení, přičemž je zdůrazněna role Německa a Ruska v konforntaci "malého" národa s "velkými".
Abstrakt EN: This article looks at the issue if identity determination in Central Europe. The changing influences in history and in the proces of search for self-determination are illustrated by using the example of the Czech nation. Especially the role of Germans and Russians and the effects of the confrontation of a small nation with a large one are being discribed.
Klíčová slova

Zpět

Patička