Přejít k obsahu


Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky

Citace:
FRANTA, V., KÖNIGSMARKOVÁ, A. Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 138 s. ISBN: 978-80-7043-958-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Phenomenon of Language Viewed by Phonetics and Kybernetics
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Vladimír Franta Ph.D. , Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Smysl leží za hranicemi slov. Tento fakt byl doposud málo reflektován kybernetikou. Kniha může být zajímavá pro ty, kdo se zabývá detekcí lidské řeči a sémantikou.
Klíčová slova

Zpět

Patička