Přejít k obsahu


The Contribution to the History of the Ottoman Navy in the 19th Century and before the First World War

Citace:
KODET, R. The Contribution to the History of the Ottoman Navy in the 19th Century and before the First World War. Prague Papers on the History of International Relations, 2010, roč. 2011, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Contribution to the History of the Ottoman Navy in the 19th Century and before the First World War
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Roman Kodet
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problémem osmanského námořnictva v 19. a 20. století. Jeho hlaní pozornost se soustředí na akce loďstva v průběhu Balkánských válek a před první světovou válkou.
Abstrakt EN: The article deals with the question of the Ottoman navy in the 19th and 20th Century. Its main focus is on the actions of the Ottoman navy during the Balkan wars and its reconstruction before the First World War.
Klíčová slova

Zpět

Patička