Přejít k obsahu


Correlations between integrity of machined surface and the cutting tool in service

Citace:
KŘÍŽ, A., ČESÁKOVÁ, I., KOŽMÍN, P. Correlations between integrity of machined surface and the cutting tool in service. In Metal 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 654-659. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Correlations between integrity of machined surface and the cutting tool in service
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Ivana Zetková Ph.D. , Pavel Kožmín
Abstrakt CZ: Sledování integrity obrobeného povrchu se stalo běžnou součástí vyhodnocování procesů, které se odehrávají při obrábění. Tak jako se doposud hodnotila rozměrová přesnost a drsnost, začaly být hodnoceny i další vlastnosti komplexně popisující stav povrchu. V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky, které navazují na přednášky z předchozích ročníků konferencí. Doposud byly prováděny pouze zkušební technologické zkoušky, při nichž byla integrita povrchu hodnocena. Nově byly provedeny rozsáhlé testy v praktické aplikaci, při níž bylo vrtáno jedním nástrojem až 900 děr s požadovanou přesností IT7. Na vybraných vzorcích byla hodnocena integrita povrchu a výsledky byly dány do souvislostí s trvanlivostí nástrojů. V příspěvku je nově věnována pozornost také integritě povrchu nástroje. Přestože je tento přístup komplexního hodnocení stavu povrchu nástroje ojedinělý, získané výsledky potvrdily jeho významný přínos k procesům odehrávajícím se při obrábění
Abstrakt EN: Monitoring the integrity of machined surfaces became a routine component of cutting process evaluation. In the same way as dimensional accuracy and surface roughness used be evaluated, other properties providing a comprehensive description of the surface state began to be explored. This paper is a follow-up to talks given at previous conferences. The previous work was based on technological trials aimed at surface integrity. New extensive service trials consisted in drilling up to 900 holes with the required tolerance grade IT7 using a single tool. Surface integrity was evaluated for selected speciments and the results were correlated with the tool life. The paper newly explores the tool surface integrity as well. Although this comprehensive evaluation of tool surface is a rare effort, its results made a significant contribution to understanding the cutting process.
Klíčová slova

Zpět

Patička