Přejít k obsahu


Influence of surface hardening method on wear behaviours of 1.2311 a 1.2379 steels

Citace:
KLUFOVÁ, P., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J., NĚMEČEK, S. Influence of surface hardening method on wear behaviours of 1.2311 a 1.2379 steels. In Metal 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 741-745. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of surface hardening method on wear behaviours of 1.2311 a 1.2379 steels
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Ing. Stanislav Němeček Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na hodnocení opotřebení laserem povrchově zakalených ocelí 1.2311 a 1.2379 metodou ?Pin-on-Disk?. Pro porovnání dosažených výsledků byla každá ocel zakalena technologiemi laserového povrchového kalení, indukčním kalením a objemovým kalením v peci. Cílem příspěvku je srovnat opotřebení povrchu materiálu při použití rozdílných technologií povrchového kalení - laserové povrchové kalení vs indukční kalení.
Abstrakt EN: This paper deals with wear behaviour of laser hardened steels No. 1.2311 and 1.2379 as evaluated by pin-on-disk test. In other to obtain comparison with other treatment methods, both steels were treated by laser hardening, induction hardening and through hardening with heating in furnace. The goal of the paper is to give comparison of wear behaviour of materials upon different surface hardening treatments: laser and induction hardening.
Klíčová slova

Zpět

Patička