Přejít k obsahu


Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality

Citace:
CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A. Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality. In Metal 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 809-813. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Ondřej Chocholatý , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o použití tvárné litiny s kuličkovým grafitem jako substrátu pro tvrdochromový povlak. Struktura zkoumaného materiálu a zejména grafitické globule ve tvárné litině mají zásadní vliv na kvalitu výsledného chromového povlaku. Přítomnost globulitického grafitu na povrch substrátu po obrobení způsobuje při následném chromování vznik krupicovitých výrůstků (krupice) na povrchu chromového povlaku. Byly porovnány dva rozdílné vzorky tvárné litiny s globulárním grafitem. U jedné se při chromování "krupice" na Cr vrstvě nevytvořila u druhé ano. U litiny s chromovým povlakem s "krupicí" byl z metalografického výbrusu zjištěn v martenzitické struktuře vedle zbytkového austenitu ferit v okolí kolem globulí grafitu. Tento ferit pravděpodobně způsobí, že při obrábění nedojde k vytržení kuličkového grafitu z povrchu. Grafit následně zúůsobí tvorbu krupice na chromu.
Abstrakt EN: This paper deals with the application of nodular cast iron as the substrate for hard chromium plating. There is a major impact of the structure and expecially graphite spherical nodules on the quality of the resultant chromium coating. The presence of spherical graphite on the substrate´s surface causes that nodules on the surface of the chromium coating after electroplating. Two different samples of nodular cast iron were compared. The first sample was with nodeles after chromium plating and the second one was without. In the metallographic cross section of cast iron coated with chormium with nodules there was found residual austenite in the martensite structure and ferrite around spherical nodules of graphite. This ferrite probably cause that the machining will not pull the graphite ball out of the surface of substrate. After that the graphite causes creation of nodules on the chromium coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička