Přejít k obsahu


Výpočet rozměrových změn pružiny při kalení do oleje s ohledem na polohu dopadu na hladinu olejové lázně metodou numerické simulace

Citace:
BENEŠOVÁ, S., HÁJEK, J. Výpočet rozměrových změn pružiny při kalení do oleje s ohledem na polohu dopadu na hladinu olejové lázně metodou numerické simulace. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č. 2, s. 3-7. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of the spring proportions change during oil quenching with a view to the position of the oil level incidence by the numerical simulation method
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Ing. Jiří Hájek Ph.D.
Abstrakt CZ: Při řešení technologického problému vysoké zmetkovitosti pružin KEIL, které se používají do sestavy brzdového systému, bylo využito numerické simulace procesu kalení do oleje v programu Deform[1]. Byly modelovány situace, kdy pružina vstupuje do kalicí olejové lázně v různé poloze: horizontálně, vertikálně - těžší částí napřed, pod úhlem 45° opět těžší částí napřed a v poloze, kdy osa pružiny je rovnoběžná s horizontálním směrem a zároveň kolmá na vertikální směr, a to různou rychlostí. Po simulaci byly z modelů zjištěny změny vybraných rozměrových parametrů. Bylo zjištěno, že rychlost prostupu hladinou v rozmezí od 1ms-1 do 4ms-1 neměla na sledované parametry podstatný vliv. Z poloh byla jako nevhodná vytipována poloha, kdy součást padá těžším koncem napřed pod úhlem 45°. Simulace ovšem nezahrnula mechanické vlivy při dopadu pružiny na hladinu, které mohou mít význam zejména v poloze horizontální, vliv strukturní nehomogenity a nežádoucí rozměrové změny při ohřevu.
Abstrakt EN: The computer simulation of the oil quenching was used for the high reject analysis which is found in the spring production specified as the Keil. The springs are used in the braking system set-up.They are threated by quenching to the oil after austenitization heating (870° C) in the continuous furnace and then they fall into the oil bath (80° C) in the random location. Accordance with practicians view the shape deformation relates to the position, in which the spring go through the oil bath. This view it was necessary to verify or falsify, eventually specify, to what measure the passing through the oil level influences the final spring shape.The situation when the spring is entering into the oil bath in the four various position ? vertically, horizontally, sideways and crossways were modeled.
Klíčová slova

Zpět

Patička