Přejít k obsahu


Determination of mechanical properties of MoSi2 composites by nanoindentation

Citace:
ZUBKO, P., BALLÓKOVÁ, B., PEŠEK, L., BLÁHOVÁ, O. Determination of mechanical properties of MoSi2 composites by nanoindentation. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. S, s. 227-229. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determination of mechanical properties of MoSi2 composites by nanoindentation
Rok vydání: 2011
Autoři: Pavol Zubko , Beáta Ballóková , Ladislav Pešek , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hodnocením mechanických vlastností kompozitů MoSi2 s částicemi SiC, nanoSiC, Si3N4, HfO2 a ZrO2. Byly určeny tvrdost a modul pružnosti hodnocených kompozitů.
Abstrakt EN: The paper deals with the determination of mechanical properties of MoSi2 composites with incorporated SiC, nanoSiC, Si3N4, HfO2 and ZrO2 particles. The hardness and modulus of the investigated composite materials were determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička