Přejít k obsahu


Lokální mechanické vlastnosti organicko-anorganických nanokompozitních povlaků

Citace:
BLÁHOVÁ, O., ŠPÍRKOVÁ, M. Lokální mechanické vlastnosti organicko-anorganických nanokompozitních povlaků. Chemické Listy, 2011, roč. 105, č. S, s. 140-142. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Local mechanical properties of organic-inorganic nanocomposite coatings
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Milena Špírková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hodnocením lokálních mechanických vlastností hybridních organicko-anorganických epoxidových povlaků. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny nanoindentační metodou. Byl studován vliv aditiv na indentační tvrdost a indentační modul pružnosti.
Abstrakt EN: The paper deals with the determination of local mechanical properties of hybrid organic-inorganic epoxy-based coatings. The mechanical properties were studied by nanoindentation technique. Test were performed to study influence of additives on indentation hardness and indentation modul.
Klíčová slova

Zpět

Patička