Přejít k obsahu


Microstructure and local mechanical characteristics of Zr1Nb alloy after hardening

Citace:
MEDLÍN, R., ŘÍHA, J., BLÁHOVÁ, O. Microstructure and local mechanical characteristics of Zr1Nb alloy after hardening. Chemické Listy, 2011, roč. 105, č. S, s. 202-205. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure and local mechanical characteristics of Zr1Nb alloy after hardening
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Autoři: Ing. Rostislav Medlín , Ing. Jan Říha , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje souhrn měření mechanických vlastností, výsledků rentgenové difrakce a měření elektronové mikrosondy na slitině Zr1Nb po různě dlouhých výdržích na teplotě před zakalením, což simuluje podmínky při LOCA (havárie ztráty chlazení). Jsou diskutovány korelace mezi výsledky.
Abstrakt EN: This paper presents the summary of mechanical properties, results of X-ray diffraction and electron microprobe measurements of the Zr1Nb alloy after various exposition times prior to hardening, which simulated the LOCA (loss of coolant accident) conditions. Correlations between the measurements are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička