Přejít k obsahu


Nanoindentační měření HVOF stříkaných povlaků

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ZAHÁLKA, F., KAŠPAROVÁ, M., BLÁHOVÁ, O. Nanoindentační měření HVOF stříkaných povlaků. Chemické Listy, 2011, roč. 105, č. S, s. 182-186. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The measurement of HVOF sprayed coatings by nanoindentation
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , František Zahálka , Michaela Kašparová , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován studiu vlivu tepelného ovlivnění na mechanické vlastnosti HVOF stříkaných povlaků, hodnocených pomocí nanoindentačních měření. Měření v rozsahu zatížení 0-200mN podává informaci o vlastnostech jednotlivých splatů, zatímco při použití vyšších zatížení zahrnuje i odezvy ze strukturních komponent, typických pro žárový nástřik, tj. Pórů, hranic splatů atd. Vliv teplotního ovlivnění byl zdokumentován pomocí snížení hodnot tvrdosti a elastického modulu pružnosti.
Abstrakt EN: In the paper, the influence of high temperature treatment on mechanical properties of Cr3C2-NiCr and (Ti,Mo)(C,N)-NiCo HVOF sprayed coatings were evaluated by nanoindentation measurement. It was shown, that the measurement in the load range 0-200 mN is realized in one splat. Using higher loads, the measured hardness and elastic modulus value includes the influence of artifacts, typical for thermally sprayed coatings, e.g. pores, splat boundaries etc. The influence of temperature treatment was recognized in the decreasing of hardness and elastic modulus values.
Klíčová slova

Zpět

Patička