Přejít k obsahu


Interkalace polárních materiálů do struktury montmorillonitu

Citace:
DUCHEK, P., ŠPÍRKOVÁ, M., DLOUHÝ, J. Interkalace polárních materiálů do struktury montmorillonitu. Informátor - Česká společnost pro výzkum a využití jílů, 2011, roč. Neuveden, č. 45, s. 1-5. ISSN: 1802-2480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Intercalation of polar materials into montmorillonite structure
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost pro výzkum a využití jílů
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Milena Špírková CSc. , Ing. Jaromír Dlouhý
Abstrakt CZ: Modifikace jílových minerálů organickými kationty a tvorba kompozitů typu jíl/polymer dovoluje vytvářet materiály s perspektivními kombinacemi vlastností. V prezentovaném výzkumu se jedná zejména o tvorbu životnímu prostředí neškodných, odbouratelných materiálů s dobrými mechanickými či fyzikálními vlastnostmi. Jílové minerály, jakožto přírodní a široce dostupný matriál pro tvorbu nanokompozitů, jsou ideální strukturou použitelnou pro tvorbu hybridních materiálů, které v sobě spojují vlastnosti organické matrice a minerální výztuže. Pro tento účel byl použit jílový minerál montmorillonit (MMT). Popsaná syntéza organicky modifikovaného montmorillonitu (OMMT) byla provedena s cílem získat OMMT vhodný pro provádění dalších reakcí v mezivrství. Byla provedena rovněž syntéza nanokompozitů sodného MMT se syntetickou polymerní matricí (polyethylenglykol PEG) a přírodní matricí (termoplastický škrob ? TPS).
Abstrakt EN: Modification of clay minerals by organic cations and clay/polymer nanocomposite formation facilitates to create materials with perspective combinations of properties. Non-toxic degradable materials with good mechanical and physical properties are of interest. Clay minerals as widely spread source of natural non-metallic materials have an ideal structure useful for synthesis of hybrid structures that combine properties of the organic matrix and mineral reinforcement. Montmorillonite (MMT) was used for preparation of both organoclay and nanocomposites with polyethyleneglycol (PEG) and thermoplastic starch (TPS).
Klíčová slova

Zpět

Patička