Přejít k obsahu


Městský marketing - koncepty, aplikace, kritická analýza

Citace:
JEŽEK, J. Městský marketing - koncepty, aplikace, kritická analýza. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 243-258. ISSN: 0013-3035
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: City Marketing - Concepts, Applications, Critical Analysis
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: SLOVAK ACADEMIC PRESS LTD
Autoři: RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek nabízí kritické zhodnocení teoretických a aplikačních poznatků o městském marketingu. Zabývá se specifiky a limity uplatnění vybraných prvků marketingové teorie v podmínkách měst. Dochází k závěru, že aplikační možnosti jsou mnohem omezenější, než očekávání. A to nejenom kvůli politickému prostředí, v němž rozhodování o použití marketingu probíhá, ale také kvůli složitosti a komplexitě města jakožto marketingového objektu.
Abstrakt EN: The paper offers a critical evaluation of theoretical and application findings about city marketing. It deals with specifics and limits of use of selected elements of marketing theory in conditions of the cities. It comes to a conclusion that ap-plication possibilities are much more limited than theoretical expectations are. The reason is not only political environment where there a decision making about marketing use takes place, but also a difficulty and complexity of the city as the marketing entity.
Klíčová slova

Zpět

Patička