Přejít k obsahu


Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora

Citace:
JEŽKOVÁ, R., JEŽEK, J. Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, 248 s. ISBN: 978-80-89447-47-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Doing business and its municipal and regional support
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: EUROKÓDEX, s.r.o.
Autoři: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková PhD. , RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá problematikou malého a středního podnikání ve Slovenské republice a v České republice. Analyzuje ekonomický a institucionální rámec jejich fungování. Stěžejní pozornost věnuje strategiím a nástrojům regionální a komunální podpory podnikání, které obce, města a regiony používají, resp. které by v ideálním případě mohli používat.
Abstrakt EN: The monograph deals with a problem of small and medium-sized enterprises in the Slovak Republic and in the Czech Republic. It analyses and evaluates the economic and institutional framework of their function. A significant interest is paid to strategies and instruments of regional and municipal doing business support used by the municipalities, towns and regions, or which should be used in the ideal case.
Klíčová slova

Zpět

Patička