Přejít k obsahu


Teaching Experience using CES EduPack for Education of Bachelor and Master Degree Students of Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic

Citace:
MAZÍNOVÁ, I., DUCHEK, P. Teaching Experience using CES EduPack for Education of Bachelor and Master Degree Students of Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic. Cambridge, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Teaching Experience using CES EduPack for Education of Bachelor and Master Degree Students of Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Ivana Mazínová , Doc. Ing. Petr Duchek CSc.
Abstrakt CZ: Granta CES EduPack software byl poprvé zaveden do výuky pro bakalářské / magisterské studenty Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni v akademickém roce 2009/10 ve vybraných předmětech zaměřených na materiály (např. nekovové materiály, biomateriály). Příspěvek se zabývá vhodností různých úrovní databáze pro vybrané studijní skupiny, jakož i zpětnou vazbou od studentů. Kombinace klasické výuky s CES EduPack, která je podpořena řešením reálných problémů ve skupinách, laboratorními pokusy a exkurzemi do výrobních podniků, se zdá být ideální kombinací pro výuku nauky o materiálech.
Abstrakt EN: Granta´s CES EduPack SW was introduced to bachelor/master degree students of the Faculty of mechanical engineering, University of West Bohemia first in the academic year 2009/10 in selected courses dealing with materials (e.g. non-metallic materials, biomaterials). Suitability of different database levels for selected study groups as well as students feedback are discussed in the contribution. Combination of classic teaching with CES EduPack?-supported real problem solving by groupwork, laboratory experiment, and excursion to manufacturing plant seems to be an ideal combination for teaching materials science.
Klíčová slova

Zpět

Patička