Přejít k obsahu


Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings Preparation and Characterization

Citace:
ŠPÍRKOVÁ, M., DUCHEK, P., STRACHOTA, A., BRUS, J., POREBA, R., BALDRIAN, J., ŠLOUF, M. Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings Preparation and Characterization. In Advances in Applied Surface Engineering. Singapore : Research Publishing Services, 2011, s. 313-323. ISBN: 978-981-08-7922-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings Preparation and Characterization
Rok vydání: 2011
Místo konání: Singapore
Název zdroje: Research Publishing Services
Autoři: Ing. CSc. Milena Špírková , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Adam Strachota , Jiří Brus , Rafal Poreba , Josef Baldrian , Miroslav Šlouf
Abstrakt CZ: Organicko-anorganické (O-I) nanokompozitní nátěry se vyznačují vysokým stupněm samoorganizace u matrice. Byly použity dva komerčně vyráběné vrstevnaté silikátové materiály modifikované organickými sloučeninami obsahujícími hydroxylové skupiny. Poté byly tyto modifikované minerály vneseny do O-I matrice. V práci je diskutován vliv modifikačního činidla a samotného vrstevatého materiálu na mechanické vlastnosti nanokompozitního povlaku.
Abstrakt EN: Organic-inorganic (O-I) nanocomposite coatings feature by high degree of self-assembly of the matrix. Two commecial layered silicates (LS) were modified by organic compounds containing hydroxyl groups. After this, modified LS were incorporated into O-I matrix. The influence of the modification type and type of the LS on tensile and other properties is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička