Přejít k obsahu


Fázové přeměny slitiny Zr-1Nb a jejich vliv na lokální mechanické vlastnosti

Citace:
ŘÍHA, J., BLÁHOVÁ, O., ŠUTTA, P. Fázové přeměny slitiny Zr-1Nb a jejich vliv na lokální mechanické vlastnosti. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. S, s. 210-213. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Zr-1Nb alloy phase transformations and their influence on local mechanical properties
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Jan Říha , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá studiem chování slitiny Zr-1Nb během havárie LOCA. Při tomto typu havárie dochází k velmi rychlému ohřevu materiálu až na teplotu 1200°C. Fázové transformace byly sledovány RTG difrakcí ?in situ?. Měření byla provedena na přístroji Panalytical X'Pert Pro měděnou RTG lampou, vybaveném vysokoteplotní komorou Anton-Paar HTK 1200N. Komora byla evakuována rotační olejovou vývěvou Edwards RV3, která umožnila dosáhnout během měření minimálního tlaku 0,2 Pa. Experimentální vzorek byl stupňovitě ohříván od 25°C až do 1000°C. Během ohřevu bylo nasnímáno 12 difraktogramů. Po vychladnutí bylo provedeno měření indentační tvrdosti a modulu pružnosti s pomocí přístroje NanoIndeterXP s Berkovičovým indentorem. Měření probíhala postupně na neupraveném, broušeném, leštěném a leptaném povrchu
Abstrakt EN: The paper deals with Zr-1Nb alloy behaviour during the LOCA accident. During this accident the material is rapidly heated up to 1200°C. The phase transformations were studied with using X-ray diffraction analysis performed ?in situ? with the aid of automatic powder difractometr Panalytical X'Pert Pro with a copper X-ray tube and high-temperature chamber Anton Paar HTK 1200N. The chamber was evacuated by rotary vane pump Edwards RV3. The minimum pressure achieved during the measurement was 0,2 Pa. The experimental sample was gradually heated from 25°C up to 1000°C. There were eleven diffraction patterns recorded during this heating. After the XRD analysis the indentation hardness and Young?s modulus were gradually measured on non-modified, grinded, polished and etched surface of the sample. This measurement was carried out by NanoIndenterXP with a Berkovich indenter.
Klíčová slova

Zpět

Patička