Přejít k obsahu


A multipurpose multi-body human model for accident reconstruction with emphasis to PTW and injury assessment

Citace:
TALAIA, P., HYNČÍK, L., HAJŽMAN, M. A multipurpose multi-body human model for accident reconstruction with emphasis to PTW and injury assessment. Lisabon, 2011.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A multipurpose multi-body human model for accident reconstruction with emphasis to PTW and injury assessment
Rok vydání: 2011
Místo konání: Lisabon
Autoři: LIC.-ING. Pedro Talaia , Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Michal Hajžman Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce byl vývoj modelu průměrného člověka uvažovaného jako vázaný mechanický systém (multibody model) určeného primárně pro jednostopá vozidla a hodnocení poranění. Multibody model byl implementován v programu Virtual.Lab Motion s využitím dat získaných z literatury a parametrů kontaktních modelů získaných z optimalizačních výpočtů. Pro rychlý děj, při kterém dochází ke kontaktu model s překážkami, je detailnější odezva důležitých segmentů těla získána s pomocí model HUMOS2 programu RADIOSS za účelem odhadu zranění. V článku jsou prezentovány výsledky dvou scénářů nehody - srážka automobilu a chodce a srážka automobilu a motorky s řidičem.
Abstrakt EN: The main purpose of the task was the development of a full scale 50th percentile man MBM (Multi-Body Model) for accident simulations involving primarily PTW (Powered Two Wheelers) and injury assessment. In this work, a hybrid approach was used. A multibody model of a 50th percentile male was implemented in Virtual.Lab Motion, according to the data provided from literature and from parameter got by means of optimization based on virtual tests using a detailed FEA model. For the short time periods, when the multibody model is in contact with some type of obstacle, the critical members of the body have been evaluated using the HUMOS2 (FEA) model in RADIOSS in order to assess the injuries sustained in the crash. Two scenarios are presented: a pedestrian run over and an accident involving a road vehicle and a PTW. The work presents a tool that is able to simulate full accident scenarios involving fragile road users in a profitable way, giving a perspective what type of injuries can take place.
Klíčová slova

Zpět

Patička