Přejít k obsahu


The influence of elevated temperature on coefficient of friction of HVOF sprayed coatings measured by pin-on-disc test

Citace:
MEDLÍN, R., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. The influence of elevated temperature on coefficient of friction of HVOF sprayed coatings measured by pin-on-disc test. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. Symposia, s. 700-704. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of elevated temperature on coefficient of friction of HVOF sprayed coatings measured by pin-on-disc test
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Autoři: Ing. Rostislav Medlín , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: Výsledky Pin-on-disk testu podle specifikace ASTM G-99 na žárově stříkaných povlacích pro změření otěruvzdornosti za zvýšené teploty. Průběh koeficientu tření byl změřen na dvou různých materiálech při pokojové teplotě a při teplotě 350°C. Po testu byl mechanismus otěru dokumentován pomocí SEM a EDX. Bylo potvrzeno, že obsah Cr v povlaku je velmi významným faktorem způsobujícím snížení koeficientu tření za zvýšené teploty.
Abstrakt EN: The pin-on-disc test according to ASTM G-99 was provided on selected thermally sprayed coatings to determine and describe their sliding wear behavior under elevated temperature. The progression of coefficient of friction was measured against two types of counterpart material, at room temperature and at 350°. After the test, the mechanisms of wear were studied by SEM and EDX. It was confirmed, that the content of Cr in the coatings is the most important factor causing the decrease of coefficient of friction with elevated temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička