Přejít k obsahu


Vickers Indentation Fracture Toughness of HVOF Sprayed WC-based coatings

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., ZAHÁLKA, F., KAŠPAROVÁ, M. Vickers Indentation Fracture Toughness of HVOF Sprayed WC-based coatings. Chemické Listy, 2011, roč. 105, č. Symposia, s. 804-805. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vickers Indentation Fracture Toughness of HVOF Sprayed WC-based coatings
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , František Zahálka , Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: V příspěvku byla hodnocena Vickersova indentační houževnatost HVOF stříkaných povlaků WC-12%Co and WC-17%Co v závislosti na zatížení. Pro stanovení hodnoty KIC bylo použito několik různých vzorců, jejichž výsledky byly vzájemně porovnány. Zatímco obvykle používané vztahy pro hodnocení Radiálně-mediálních a Palmquistových trhlin vykazují na zatížení poměrně silnou závislost, vztah pro přechodný mód trhlin zahrnující Mayerův index ISE je na zatížení nezávislý a umožňuje vyájemné porovnání výsledků yískamńých při růyném zatížení.
Abstrakt EN: The Vickers indentation fracture toughness of HVOF sprayed WC-12%Co and WC-17%Co coatings was evaluated in dependence on used load. Three different equations for KIC value vas used and their results compared. It was shown, that while usually used equations for both Radial-median and Palmqvist crack modes are strongly dependent on used load, the equation for intermediate cracking mode incorporating the Mayer index, is load-independent and enable the comparison of results.
Klíčová slova

Zpět

Patička