Přejít k obsahu


Olympiáda techniky Plzeň

Citace:
MACH, P., KROTKÝ, J. Olympiáda techniky Plzeň. In Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 7-10. ISBN: 978-80-261-0002-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technologies contest Pilsen
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. , Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje čtenáře s historií Olympiády techniky. Uvádí hlavní myšlenky, které vedly ke vzniku soutěže. Přináší přehled čtyř uskutečněných ročníků a vítězů v jednotlivých sekcích.
Abstrakt EN: The report introduces the readers with history of The Olympic techniques (Technologies Contest). It features the main ideas which call into existence this competition. It brings summary of four realization years and winners in individual sections.
Klíčová slova

Zpět

Patička