Přejít k obsahu


Optimised mesh traversal for dynamic mesh compression

Citace:
VÁŠA, L. Optimised mesh traversal for dynamic mesh compression. Graphical Models, 2011, roč. 73, č. 2, s. 218-230. ISSN: 1524-0703
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimised mesh traversal for dynamic mesh compression
Rok vydání: 2011
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevir
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: Během poslední dekády bylo navrženo množství algoritmů pro kompresi 3D animací reprezentovaných sekvencemi trojúhelníkových sítí. Tyto algoritmy jsou obvykle ztrátové, tzn. dekódovaná data nejsou zcela shodná s původním vstupem. Překvapivě většina algoritmů používá pouze obecné kompresní techniky, jako například entropické kódování, kvantizaci, analýzu hlavních komponent nebo waveletovou dekompozici, zatímco geometrické vlastnosti komprimovaných povrchů zůstávají nevyužity. V této práci se soustředíme na optimalizaci zaměřenou na geometrii: rozšíříme kompresi založenou na analýze hlavních komponent o optimalizaci pořadí, ve kterém je síť procházena. Ukážeme, že pokud se vezme v úvahu reziduální entropie, je možno snížit datové toky v průměru o 15%, zatímco chyba způsobená kompresí není zvýšena. Tato optimalizace zlepšuje celkový výkon navržené metody nad úroveň současných nejlepších kodérů.
Abstrakt EN: During the last decade many algorithms for compressing 3D animations represented by sequences of triangular meshes have been proposed. Most of these algorithms are lossy in their nature, i.e. the reconstructed data do not exactly match the algorithm input. Quite surprisingly, most of the existing algorithms mainly use only general compression techniques, such as entropy coding, quantisation, PCA or wavelet decomposition, while the inherent geometrical properties of the compressed surface remain unexploited. In this paper we focus on geometry specific optimisation: we extend the PCA-based dynamic mesh compression by optimising the order in which the mesh is traversed. We will show that considering the residual entropy and by optimising the gate selection strategy we may reduce the data rates by 15% on average, while the error introduced by compression remains unchanged. This optimisation improves the performance of our encoder above the performance of current state of the art algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička