Přejít k obsahu


Optimising Perceived Distortion in Lossy Encoding of Dynamic Meshes

Citace:
VÁŠA, L., PETŘÍK, O. Optimising Perceived Distortion in Lossy Encoding of Dynamic Meshes. COMPUTER GRAPHICS FORUM, 2011, roč. 30, č. 5, s. 1439-1449. ISSN: 0167-7055
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimising Perceived Distortion in Lossy Encoding of Dynamic Meshes
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D. , Ing. Oldřich Petřík
Abstrakt CZ: Vývoj kompresních metod pro geometrická data byl v posledních letech omezen neexistencí metriky s prokázanou korelací s lidským vnímáním poškození sítí. Bylo navrženo mnoho algoritmů, jejichž cílem však bylo minimalizovat průměrný kvadrát odchylky, nebo nějaký derivát této metriky. V oblasti komprese dynamických sítí se situace změnila s návrhem metriky STED, která zachycuje lidské vnímání chyby mnohem lépe než dosud používané metriky. V této práci ukážeme jak je možné existující algoritmy efektivně konfigurovat vzhledem k této metrice, a navrhujeme nový kompresní algoritmus založený na analýze hlavních komponent a Laplaceovských souřadnicích, který je specificky konstruován tak, aby byla minimalizována chyba STED. Naše experiment ukazují, že navržený algoritmus umožňuje snížení datového toku až o 50% při zachování stejné chyby STED.
Abstrakt EN: Development of geometry data compression techniques in the past years has been limited by the lack of a metric with proven correlation with human perception of mesh distortion. Many algorithms have been proposed, but usually the aim has been to minimise mean squared error, or some of its derivatives. In the field of dynamic mesh compression, the situation has changed with recent proposal of the STED metric, which has been shown to capture the human perception of mesh distortion much better than previous metrics. In this paper we show how existing algorithms can be steered to provide optimal results with respect to this metric, and we propose a novel dynamic mesh compression algorithm, based on trajectory space PCA and Laplacian coordinates, specifically designed to minimise the newly proposed STED error. Our experiments show that using the proposed algorithm, we were able to reduce the required data rate by up to 50% while preserving the introduced STED error.
Klíčová slova

Zpět

Patička