Přejít k obsahu


Towards improved protection of vulnerable road users

Citace:
HYNČÍK, L., ČECHOVÁ, H., MAŇAS, J., KOVANDA, J. Towards improved protection of vulnerable road users. Transactions on Transport Sciences, 2011, roč. 4, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1802-971X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Towards improved protection of vulnerable road users
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Ministerstvo dopravy
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D. , Dr. Ing. Jaroslav Maňas , prof. Ing. Jan Kovanda CSc.
Abstrakt CZ: Cílem článke je přispět ke snížení rizika zranění a celkovému zvyšování pasivní bezpečnosti chodců navržením vylepšené konstrukce vozidla. Jsou využity statistické údaje k identifikaci nejvíce ohrožené skupiny populace také s ohledem na ekonomické ztráty způsobené smrtí nebo lékařským ošetřením. Antropometrický přístup závislý na věku umožňuje vytvořit konkrétní virtuální biomechanický model chodce. Vyvinuté virtuální modely chodce jsou využity k analýze poranění způsobené nárazem vozidla do chodce s využitím průmyslových demonstrátorů pomocí numerické simulace. Analyzované kritéria poranění slouží k porovnání různých navržených konstrukčních variant přední části vozidla.
Abstrakt EN: The paper aims towards reducing injury risk and the overall increasing pedestrian passive safety by proposing pedestrian friendly vehicle design. Statistical data are used to identify the most vulnerable population group also regarding the economic losses caused by deaths or the medical treatment. Age dependent anthropometric approach enables the specific virtual pedestrian biomechanical human body models development. Developed virtual pedestrian models are explored to analyse the influence of vehicles to pedestrian impact on injury risk caused by a vehicle industrial demonstrator using numerical simulation. Analysed injury criteria serve for vehicle frontal part design variants comparison.
Klíčová slova

Zpět

Patička