Přejít k obsahu


The stochastic walk algorithms for point location in pseudo-triangulations

Citace:
KOLINGEROVÁ, I., TRČKA, J., ŽALIK, B. The stochastic walk algorithms for point location in pseudo-triangulations. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2011, roč. 42, č. 8, s. 577-585. ISSN: 0965-9978
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The stochastic walk algorithms for point location in pseudo-triangulations
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Jan Trčka , Borut Žalik
Abstrakt CZ: Pseudo-triangulace je dělení roviny na polygony s třemi konvexními vrcholy, užitečné pro vrhání paprsku, problémy viditelnosti a kinetickou detekci kolizí. V tomto článku se zabýváme otázkou lokace v pseudo-triangulacích. Navrhujeme dva lokační algoritmy založené na tzv. stochastické procházce a prezentujeme jejich experimentální výsledky. Pokud víme, žádný procházkový algoritmus specializovaný na pseudo-triangulace ještě nebyl publikován.
Abstrakt EN: A pseudo-triangulation is a planar subdivision into polygons with three convex vertices, useful for ray shooting, visibility problems and kinetic collision detection. In this paper, we address the question of location in pseudo-triangulations. We propose two location algorithms based on the so-called stochastic walk and present their experimental results. As far as we know, no walk algorithm specialized on pseudo-triangulations has been developed before.
Klíčová slova

Zpět

Patička