Přejít k obsahu


Řízení životního cyklu produktu v prostředí digitálního podniku

Citace:
KURKIN, O., EDL, M. Řízení životního cyklu produktu v prostředí digitálního podniku. Zlín, 2011., ISBN: 978-80-260-0023-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Product life cycle in digital factory environment
Rok vydání: 2011
Místo konání: Zlín
Název zdroje: ČSOP, VM2011
Autoři: Ing. Ondřej Kurkin , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Koncept digitálního podniku je komplexní reprezentace reálné výroby, která zobrazuje výrobní procesy ve virtuálním prostředí. Používá se především k procesnímu plánování, simulaci a optimalizaci výrobních procesů složitých produktů nebo produktů, u kterých je nemožné nebo velice nákladné vytvořit model prototypu. Pomocí tohoto nástroje je také možné plánovat a řídit životní cyklus produktu. Tento příspěvek popisuje realizaci konceptu digitálního podniku na konkrétním produktu na Katedře průmyslového inženýrství a managementu v Plzni.
Abstrakt EN: The digital factory is a complex picture of real production, which represents the manufacturing processes in a virtual environment. It is mainly used for process planning, simulation and optimization of difficult products manufacturing processes, or products where it is impossible or very expensive to create a prototype model. With this tool you can also plan and manage product life cycle. This paper describes the implementation of the concept of digital factory in a particular product at the Department of Industrial Engineering and Management in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička