Přejít k obsahu


Improvements of MPEG-4 standard FAMC for efficient 3D animation compression

Citace:
PETŘÍK, O., VÁŠA, L. Improvements of MPEG-4 standard FAMC for efficient 3D animation compression. In 3DTV Conference The True Vision Capture, Transmission and Display of 3D Video. Antalya, Turecko: IEEE, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-1-61284-162-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Improvements of MPEG-4 standard FAMC for efficient 3D animation compression
Rok vydání: 2011
Místo konání: Antalya, Turecko
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Oldřich Petřík , Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: Pokrok v grafickém hardwaru a snímacích technologiích umožňuje získávání a zobrazování složitých 3D modelů s tisíci vrcholy. Vzhledem k současnému nárůstu popularity interaktivních webových aplikací se velikost dat stává úzkým hrdlem, zejména u detailních 3D animací. MPEG-4 standard byl nedávno doplněn o algoritmus pro kompresi dynamických trojúhelníkových sítí nazvaný Frame-based Animated Mesh Compression, jenž je v této oblasti v současnosti považován za nejlepší. Zevrubně jsme tento algoritmus zanalyzovali a identifikovali jsme několik slabých míst a nejasností. V tomto článku navrhujeme několik zlepšení a optimalizací, které si kladou za cíl nalezené problémy vyřešit. Tyto změny vyústily v celkový nárůst výkonu algoritmu až o 32 procent na námi testovaných datových sadách.
Abstrakt EN: Advances in both graphics hardware and scanning technology have allowed for retrieving and rendering complex 3D models with thousands of vertices. With the recent popularity gain of interactive web applications, the data size is beginning to be the tightest bottleneck, especially for detailed 3D animations. The MPEG-4 standard was recently supplemented with an algorithm for compression of dynamic triangle meshes called Frame-based Animated Mesh Compression, which is considered the state of the art in this area. We have thoroughly analysed the algorithm and identified some weak spots and unclarities. In this paper, we present several improvements and optimisations, which attempt to resolve the problems we found. These changes result in combined performance gain of up to 32 percent on tested datasets.
Klíčová slova

Zpět

Patička