Přejít k obsahu


Inovace výuky robotiky

Citace:
BENEŠ, P., FOŘT, J. Inovace výuky robotiky. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02308-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation of Robotics teaching
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony
Autoři: Ing. Petr Beneš , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Výuka robotiky na katedře KEV byla rozšířena a je dále rozšiřována zejména ve smyslu vyššího provázání teorie s praktickým ověřením nabytých poznatků. Za tímto účelem bylo vyvinuto několik výukových přípravků, které toto možňují. Jedná se například o model robotického systému upravený pro jednoduchou implementaci řídících algoritmů, například matic a rovnic kinematických úloh. Dalším přípravkem je model robotizované výrobní linky určené k simulaci zařazení robotických systémů do výroby.
Abstrakt EN: Teaching of robotics in the Department has been extended to the practical verification of acquired knowledge. To this end, it was developed several educational products that make this possible. These include a modified model of the robotic system for easy implementation of control algorithms such asmatrix equations and kinematic problems. Another product is a model of robotproduction line designed to simulate the inclusion of robotics in manufacturing.
Klíčová slova

Zpět

Patička