Přejít k obsahu


Upínací desky soustruhů s vysokou ohybovou tuhostí a sníženou náročností výroby

Citace:
KOSNAR, M., LAŠOVÁ, V., JANDA, P., VACÍK, J. Upínací desky soustruhů s vysokou ohybovou tuhostí a sníženou náročností výroby. V Praze, 2011.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High bending stiffness faceplate for reduced intensity of production
Rok vydání: 2011
Místo konání: V Praze
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Martin Kosnar , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Petr Janda , Ing. Josef Vacík
Abstrakt CZ: Technické řešení se týká zejména upínacích desek soustruhů s otočným průměrem větším než jeden metr. Nové řešení upínacích desek výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti upínacích desek velkého průměru ve srovnání s dosavadním stavem.
Abstrakt EN: The technical solution is particularly focused on faceplates of turning lathes with greater diameter than one meter. Greatly, the new design solution of faceplates improves mechanical properties for large diameter faceplates in comparison with existing solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička