Přejít k obsahu


Faunal turnover near the Katian/Hirnantian boundary in the Prague Basin (Czech Republic)

Citace:
MERGL, M. Faunal turnover near the Katian/Hirnantian boundary in the Prague Basin (Czech Republic). In Ordovician of the World. Madrid : Instituto Geologico y Minero de Espana, 2011, s. 359-366. ISBN: 978-84-7840-857-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Faunal turnover near the Katian/Hirnantian boundary in the Prague Basin (Czech Republic)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Madrid
Název zdroje: Instituto Geologico y Minero de Espana
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: V práci je uveden přehled faunistických a environmentálních změn na hranici katu a hirnantu. Po vymizení foliomenové fauny došlo vlivem glacioeustatického poklesu hladiny oceánu k posunutí mělkovodních společenstev k ose pánve. Tata fauna je dobře dokumentována v faunisticky mimořádně bohaté poloze karbonatického jílovce (?perník). V této poloze jsou transportované bioklasty společně s subautochtonními hlubokovodními prvky, zejména drobnými strofomenidními ramenonožci a trilobity. Tato fauna byla zaměněna hirnantiovou faunou v nejvyšší části králodvoského souvrství jako důsledek dramatické klimatické změny na počátku hirnantu.
Abstrakt EN: Faunal and environmental changes near the Katian/Hirnantian boundary are reviewed. After disappearance of the Foliomena Fauna, the glacioeustatic sea level drop brought the shallower fauna basinwards. The bryozoan-brachiopod-pelmatozoan fauna appeared in the highly fossiliferous calcareous claystone (?perník? bed). The ?Pernik? bed yields transported bioclasts and many subautochthonnous deep-water elements, namely small strophomenoids and some trilobites. This fauna was followed upward (at the summit of the Králův Dvůr) by the Hirnantia Fauna Formation due by drastic cooling at the beginning of the Hirnantian.
Klíčová slova

Zpět

Patička