Přejít k obsahu


Early Ordovician arthropod trace fossils in the Prague Basin (Czech Republic)

Citace:
MERGL, M. Early Ordovician arthropod trace fossils in the Prague Basin (Czech Republic). In Ordovician of the World. Madrid : Instituto Geologico y Minero de Espana, 2011, s. 367-370. ISBN: 978-84-7840-857-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Early Ordovician arthropod trace fossils in the Prague Basin (Czech Republic)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Madrid
Název zdroje: Instituto Geologico y Minero de Espana
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: V práci je popsán první nález nepochybních stop členovců ve spodním ordoviku pražské pánve. Stopy cruzianového typu jsou doprovázeny stopami planolitového typu a kapkovitými jamkami. Tato unikátní asociace stop je známa z jediné vrstevní plochy a je ojedinělým důkazem přítomnosti členovců v olešských vrstvách klabavského souvrství .
Abstrakt EN: The first report of the arthropod trace fossils in the early Ordovician of the Barrandian is described. Trackways of Cruziana are associated with Planolites and drop-like resting trace fossils. Unique associatin is known from sigle bedding plane and is the only evidence of presence of arthropods in the Olešná Beds of the Klabava Formation (Floian).
Klíčová slova

Zpět

Patička