Přejít k obsahu


Approaches to the Corporate Accounting Processes in the Czech Republic in the Conditions of the 21st century

Citace:
VALLIŠOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. Approaches to the Corporate Accounting Processes in the Czech Republic in the Conditions of the 21st century. In Proceedings of the Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2011) and Annual International Conference on Qualitative and Quantitative Economics Research (QQE 2011). Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011. s. 210-214. ISBN: 978-981-08-8957-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Approaches to the Corporate Accounting Processes in the Czech Republic in the Conditions of the 21st century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Singapore
Název zdroje: Global Science and Technology Forum (GSTF)
Autoři: Ing. Lucie Vallišová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek představuje současný pohled a analýzu přístupů k podnikovým účetním procesům v České republice v podmínkách 21. století. Analyzuje procesy účetní harmonizace a standardizace v České republice. Cílem tohoto příspěvku je také popsat základní rozdíly mezi českým účetním systémem a IAS/IFRS.
Abstrakt EN: This paper presents a current view and analysis of the approaches to the business accounting processes in the Czech Republic in conditions of 21st century. It analyses harmonization and standardization accounting process in Czech Republic. This paper seeks to answer the questions: How did the Czech accounting look like and what are the problem areas of an actual Czech accounting system? The aim of this paper is also to describe the main differences between Czech accounting system and International accounting standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička