Přejít k obsahu


Předpoklady efektivního financování pracovního kapitálu metodou tollingu

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Předpoklady efektivního financování pracovního kapitálu metodou tollingu. Plzeň : ZČU v Plzni, FEK, 2011.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni, FEK
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Disertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti pracovního kapitálu metodou tollingu s cílem rozvoje této metody jako komplexního řešení situace podniku v krizi a při potížích s financováním pracovního kapitálu. Téma disertační práce je aktuální a v teorii podnikového managementu dosud málo zpracované.
Klíčová slova

Zpět

Patička