Přejít k obsahu


Geneze a vývoj ekologického zdanění v České republice a ve Spolkové republice Německo

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. Geneze a vývoj ekologického zdanění v České republice a ve Spolkové republice Německo. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0051-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Genesis and evolution of environmental taxation in the Czech republic and Federal republic of Germany
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje aktuální vědecké poznatky v oblasti ekologického zdanění v České republice a ve Spolkové republice Německo. Příspěvek je zaměřen na analýzu geneze a rozvoje a komparaci ekologického zdanění v České republice a ve Spolkové republice Německo. Výsledky komparace jsou prezentovány v kontextu trendů v ekologickém zdanění v Evropě.
Abstrakt EN: The paper presents the current scientific knowledge in the field of environmental taxation in the Czech Republic and Federal Republic of Germany. It focuses on the analysis of the genesis and development and comparison of environmental taxation in the Czech Republic and Federal Republic Germany. The paper presents the results of comparison in the context of other trends in environmental taxation in Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička