Přejít k obsahu


Development and Evaluation of Accounting Harmonization Processes in the Czech Republic with International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards

Citace:
VALLIŠOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. Development and Evaluation of Accounting Harmonization Processes in the Czech Republic with International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards. In Annals and Proceedings of 22nd DAAAM World Symposium. Wien: DAAAM International Vienna, Karlsplatz 13/311, A-1040 Wien, Austria, European Union, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development and Evaluation of Accounting Harmonization Processes in the Czech Republic with International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards
Rok vydání: 2011
Místo konání: Wien
Název zdroje: DAAAM International Vienna, Karlsplatz 13/311, A-1040 Wien, Austria, European Union
Autoři: Ing. Lucie Vallišová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek představuje pohled na současný vývoj a hodnocení účetních harmonizačních procesů s Mezinárodními účetními standardy v České republice. Analyzuje a hodnotí podnikové účetní procesy v podmínkách 21. století. Cílem tohoto příspěvku je nastínit základní odlišnosti mezi českým účetním systémem a IAS/IFRS a nabídnout další možnou cestu harmonizace českého účetnictví zohledňující globální trendy.
Abstrakt EN: This paper presents a current view and an analysis of the issue of development and evaluation of Accounting Harmonization Processes in the Czech Republic with International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS). It analyses and evaluates the Business Accounting Processes in the Czech Republic in conditions of the 21st century. The aim of this paper is to detect the main differences between the Czech accounting system and IAS/IFRS and to recover further way of Czech accounting harmonization according to accounting global trends.
Klíčová slova

Zpět

Patička