Přejít k obsahu


Ekonomické hodnocení výrobního procesu pomocí přidané hodnoty produktu z pohledu zákazníka

Citace:
HOLUB, M., EDL, M. Ekonomické hodnocení výrobního procesu pomocí přidané hodnoty produktu z pohledu zákazníka. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-7372-774-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic evaluation of a manufacturing process using value-added product from point of view of customer
Rok vydání: 2011
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Miroslav Holub , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje studii aplikace metod štíhlé výroby ve výrobním procesu s cílem eliminovat plýtvání ve výrobní lince. Podstatné pro vlastní řešení zlepšení výrobního procesu je prvotní kvantifikace jednotlivých procesů na základě ekonomických parametrů. Byla zpracována podrobná analýza současného stavu produktivity, pracovních metod, toku materiálu a přidávání hodnoty výrobkům z pohledu zákazníka. Jedná se tedy o aplikaci metod, nástrojů a postupů ekonomického hodnocení výrobního procesu na konkrétním případě.
Abstrakt EN: Příspěvek popisuje studii aplikace metod štíhlé výroby ve výrobním procesu s cílem eliminovat plýtvání ve výrobní lince. Podstatné pro vlastní řešení zlepšení výrobního procesu je prvotní kvantifikace jednotlivých procesů na základě ekonomických parametrů. Byla zpracována podrobná analýza současného stavu produktivity, pracovních metod, toku materiálu a přidávání hodnoty výrobkům z pohledu zákazníka. Jedná se tedy o aplikaci metod, nástrojů a postupů ekonomického hodnocení výrobního procesu na konkrétním případě.
Klíčová slova

Zpět

Patička