Přejít k obsahu


Starch-montmorillonite hybrides: Comparison of preparation methods in view of mechanical properties of composites

Citace:
DLOUHÝ, J., DUCHEK, P. Starch-montmorillonite hybrides: Comparison of preparation methods in view of mechanical properties of composites. In Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccarides-Glycoscience. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 17-19. ISBN: 978-80-86238-90-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Starch-montmorillonite hybrides: Comparison of preparation methods in view of mechanical properties of composites
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Ing. Jaromír Dlouhý , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. ,
Abstrakt CZ: Biopolymery na bázi škrobu jsou již dlouho předmětem podrobného výzkumu. Pro jejich laboratorní přípravu jsou používány dva hlavní způsoby - tavná extruze a příprava v roztoku. Průmyslově aplikovatelná je však až na výjimky pouze metoda extruze. Proto je nezbytné srovnávat obě laboratorně používané metody přípravy kompozitů škrob-jíl, aby bylo prokázáno, že příprava v roztoku vede ke stejným výsledkům, jako extrudování těchto materiálů.
Abstrakt EN: Starch-based biopolymers are well studied. Two main technologies are used for laboratory preparation - melt extrusion and solution method. However, industry requires only extrusion for bulk material production (foils, bags etc.). Therefore, it is necessary to compare both methods of composites preparation to prove, that laboratory solution method leads to analogous result like industially used extrusion.
Klíčová slova

Zpět

Patička