Přejít k obsahu


Bezodrazová testovací komora

Citace:
STEINER, F., TUREČEK, O., KLASNA, J., HRUBÝ, J., HERC, L., SEHNAL, P., TUREK, P., KLÖCKER, L. Bezodrazová testovací komora. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anechoic chamber
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. František Steiner Ph.D. , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Ing. Jan Klasna , Ing. Jan Hrubý , Ladislav Herc , Petr Sehnal , Pavel Turek , Lukáš Klöcker
Abstrakt CZ: Testovací komora byla navržena pro vytvoření vhodných podmínek pro hlukové zkoušky malých ventilátorů a dalších zařízení, které jsou ventilátory osazeny. Komora má zajistit podmínky, které na středních a vysokých frekvencích odpovídají volnému akustickému poli. Zároveň stěny komory splňují požadavek na dostatečnou neprůzvučnost, aby byla v komoře dosažena dostatečně nízká hladina hlukového pozadí, která je potřebná pro měření relativně tichých zdrojů zvuku, jakými jsou malé ventilátory. Na nízkých frekvencích nejsou splněny požadavky na volné akustické pole uvnitř komory, především díky velmi omezeným rozměrům komory. Z toho důvodu je na nízkých frekvencích navržena korekce ve frekvenční charakteristice, která umožňuje přepočítat naměřené parametry určující hlučnost měřeného zařízení na stejné výsledky, jaké by byly dosaženy ve volném akustickém poli. Tato korekce přináší omezení v možnosti uchycení měřeného vzorku a v měření pouze v určité definované vzdálenosti.
Abstrakt EN: Anechoic chamber was designed due to suitable conditions creating for noise testing of small fans and others equipments. The chamber ensure the conditions which correspond to free acoustic field at middle and high frequencies. The free acoustic field requirements at low frequencies are fulfilled by frequency characteristic corrections.
Klíčová slova

Zpět

Patička