Přejít k obsahu


New Look at the Triangle of Relationship of Controlling and Financial and Managerial Accounting

Citace:
FALTEJSKOVÁ, O., DVOŘÁKOVÁ, L. New Look at the Triangle of Relationship of Controlling and Financial and Managerial Accounting. In Proceedings of the 17th International Business Information Management Association, Creating Global Competetitive Economies: A 360-degree Approach. MILAN: IBIMA, 2011. s. 505-509. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Look at the Triangle of Relationship of Controlling and Financial and Managerial Accounting
Rok vydání: 2011
Místo konání: MILAN
Název zdroje: IBIMA
Autoři: Ing. Olga Faltejsková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Controlling v současnosti prochází značnými změnami. Jeho propojení s výkonnostně orientovanými nástroji řízení spolu s novými informačními technologiemi umožňuje mnohem rychleji reagovat na podněty tržního prostředí i konkurence. Stává se však přetechnizovanou disciplinou. Mnohdy se zapomíná, že základem controllingu je účetnictví. Cílem příspěvku je identifikace a analýza systémových a informačních vazeb controllingu a finančního a manažerského účetnictví v nových ekonomických podmínkách 21. století.
Abstrakt EN: Controlling is currently undergoing considerable change. Its connection with the performance-oriented management tools along with new information technology respond faster stimulation of market and competition incentive. Controlling becomes too paced field of activity. It is forgotten that controlling is the basis of accounting integration. Aim of this paper is identification and analysis of system and information links for controlling and financial and managerial accounting in the new economic conditions of 21st century.
Klíčová slova

Zpět

Patička