Přejít k obsahu


Nový pohled na triangl vztahu controlling, finanční a manažerské účetnictví

Citace:
FALTEJSKOVÁ, O., DVOŘÁKOVÁ, L. Nový pohled na triangl vztahu controlling, finanční a manažerské účetnictví. In Sborník mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava: VŠB - TU Ostrava EKF, 2011. s. 25-33. ISBN: 978-80-7329-285-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NEW LOOK FOR TRIANGLE OF RELATIONSHIP CONTROLLING, FINANCIAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - TU Ostrava EKF
Autoři: Ing. Olga Faltejsková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Controlling v současnosti prochází značnými změnami. Jeho propojení s výkonnostně orientovanými nástroji řízení spolu s novými informačními technologiemi umožňuje mnohem rychleji reagovat na podněty tržního prostředí i konkurence. Stává se však přetechnizovanou disciplinou. Mnohdy se zapomíná, že základem controllingu je účetnictví. Cílem příspěvku je identifikace a analýza systémových a informačních vazeb controllingu a finančního a manažerského účetnictví v nových ekonomických podmínkách 21. století.
Abstrakt EN: Controlling is currently undergoing considerable change. Its connection with the performance-oriented management tools along with new information technology respond faster stimulation of market and competition incentive. Controlling becommes too paced field of activity. It is forgotten, that controlling is the basis of accounting integration. Aim of this paper is the identification and analysis of system and information links for controlling, financial and managerial accounting in the new economic conditions 21st century.
Klíčová slova

Zpět

Patička