Přejít k obsahu


Vliv dopadu ekologických daní na domácnosti v České republice

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. Vliv dopadu ekologických daní na domácnosti v České republice. In MMK 2011 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1640-1649. ISBN: 978-80-904877-7-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The effect of the impact of environmental taxes to households in the Czech republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje aktuální vědecké poznatky z oblasti ekologického zdanění v České republice. Je zaměřen na analýzu vlivu dopadu ekologického zdanění na domácnosti v České republice a na zjištění informovanosti českých domácností v oblasti ekologického zdanění. V příspěvku jsou uvedeny důležitá zjištění plynoucí z provedeného průzkumu u 102 domácností a formulovány doporučení pro státní orgány v budoucích etapách ekologické daňové reformy.
Abstrakt EN: The paper presents current scientific knowledge of environmental taxation in the Czech republic. It focuses on an analysis of the impact of environmental taxation on households in the Czech Republic and to determine the awareness of Czech households in the area of environmental taxation. Important findings from the survey performed in 102 households, and formulated recommendations for government authorities in future stages of ecological tax reform.
Klíčová slova

Zpět

Patička