Přejít k obsahu


Vliv technologie povrchového kalení na opotřebení u ocelí 1.2311 a 1.2379

Citace:
KLUFOVÁ, P., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J., NĚMEČEK, S. Vliv technologie povrchového kalení na opotřebení u ocelí 1.2311 a 1.2379. In Využití laserů v průmyslu. Brno: Tribun EU, 2011. s. 58-63. ISBN: 978-80-7399-379-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of surface hardening technology on the wear on stells 1.2311 and 1.2379
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Ing. Stanislav Němeček Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na hodnocení opotřebení laserem povrchově zakalených ocelí 1.2311 a 1.2379 metodou "PIN-on-DISK". Pro porovnání dosažených výsledků byla každá ocel zakalena technologiemi laserového povrchového kalení, indukčním kalením a objemovým kalením v peci. Cílem příspěvku je srovnat opotřebení povrchu materiálu při použití rozdílných technologií povrchového kalení - laserové povrchové kalení vs indukční kalení.
Abstrakt EN: This thesis is focesed on wear evaluation on laser surface hardened steels 1.2311 and 1.2379.
Klíčová slova

Zpět

Patička