Přejít k obsahu


INFLUENCE OF POTATO STARCH MODIFICATIONS ON MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITES WITH MONTMORILLONITE

Citace:
DUCHEK, P., DLOUHÝ, J., ŠPÍRKOVÁ, M. INFLUENCE OF POTATO STARCH MODIFICATIONS ON MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITES WITH MONTMORILLONITE. In Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha: Česká chemická společnost Praha, 2011. s. 20-23. ISBN: 978-80-86238-90-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INFLUENCE OF POTATO STARCH MODIFICATIONS ON MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITES WITH MONTMORILLONITE
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká chemická společnost Praha
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Jaromír Dlouhý , Ing. Milena Špírková CSc.
Abstrakt CZ: Byly připraveny a charakterizovány biopolymery a kompozity na bázi bramborového a modifikovaného škrobu. Srovnání mechanických vlastností připravených materiálů ukázalo negativní vliv substituce škrobů na jejich pevnost stejně jako retrogradaci škrobové matrice během jejího stárnutí. Přítomnost jílu ve všech kompozitech naopak zlepšuje obecně materiálové vlastnosti.
Abstrakt EN: Biopolymers and composites based on both pristine and modified potato starch and montmorillonite were prepared and characterized. Comparison of their mechanical properies (tensile strength; elongation at break) documented the negative influence of starch substitution on the material strength as well as on retrogradation of the starch matrix during its ageing. On the contrary, clay presence in all composites generally improves the material properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička