Přejít k obsahu


Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): global faunal changes or facies-related distribution?

Citace:
BUDIL, P., FATKA, O., MERGL, M., DAVID, M. Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): global faunal changes or facies-related distribution?. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2011, roč. 18, č. 1, s. 4-10. ISSN: 1212-6209
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): global faunal changes or facies-related distribution?
Rok vydání: 2011
Autoři: RNDr. Petr Budil Ph.D. , Doc. RNDr. Oldřich Fatka CSc. , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Martin David
Abstrakt CZ: Osm trilobitových asociací a sub-asociací bylo rozlišeno v králodvorském souvrství (svrchní kat). Prostorové rozšíření těchto asociací odráží litologii ale také globální klimatické změny a paleogeografickou pozici pánve. Pro spodní dvě třetiny souvrství je významná asociace Amphitryon-Kloucekia. Karbonatický jílovec ve svrchní části souvrství obsahuje asociaci s Marekolithus kosoviensis. Asociace s Mucronaspis je přítomna v nejvyšší části kralodvorského souvrství a přechází do spodního hirnantu.
Abstrakt EN: Eight trilobite associations and sub-associations have been distinguished in the late Katian Králův Dvůr Formation. Spatial distribution of these associations reflects lithology but their succession was dictated also by global climatic changes and palaeogeographical positioning. The Amphitryon–Kloucekia Association is newly established for the lower two thirds of the formation. Impure bioclastic limestone below top of the formation contains a rich shallow- and temperate-water Marekolithus kosoviensis Association. The Mucronaspis Association is characteristic for the uppermost portion of formation and persisted till the early onset of the glaciation at the base of Hirnantian.
Klíčová slova

Zpět

Patička